AVANTGARDE COLLECTION SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ | Avantgarde Collection
GİRİŞ TARİHİ
ÇIKIŞ TARİHİ
KİŞİ

PROMO KOD

REZERVASYON

AVANTGARDE COLLECTION SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

AVANTGARDE COLLECTION SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI

Avantgarde Collection olarak turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmenin ve sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinmekte, çevre bilincinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için eğitimlerimize devam etmekteyiz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanarak başarımızı her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz.

2023 yılı raporumuz tesisimiz hakkında genel bilgileri ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı içermektedir.